dershane-lgs-2014
  • Sınav kaygısına yönelik yapılan grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar
  • Test çözme teknikleri ve zaman yönetimine yönelik rehberlik çalışmaları

  • Öğrenci ve Veli bilgilendirme seminerleri

  • Bireysel farklılıklara uygun verimli ders çalışma teknikleri

  • Bireysel olarak planlanan ders çalışma programları Eğitim kurumu, aile ve birey arasındaki uyumu sağlama.

  • Başarıyı engelleyen unsurları kaldırma

  • Öz güveni artırma